1. Frågeformulär

Svara på medicinska frågor om dina besvär. Formuläret tar mellan 2-3 minuter att besvara.

2. Få bedömning

Utifrån dina svar görs bedömning om eventuell bakomliggande orsak samt förslag på åtgärd. Detta görs helt utan kostnad.

3. Beställ recept

Du bestämmer själv om du sedan vill beställa recept på potensläkemedel. Receptet kostar 300 kr och kan hämtas på valfritt apotek.

Diskret

Hjälp utan fysiskt besök eller videochatt. Bedömning av svenska, legitimerade läkare.

Tillgängligt

Öppet dygnet runt, få recept inom 24 timmar. Betalning via Klarna.

Säkert

BankID för identifikation, journaldata sparas i etablerat journalsystem. Recept till svenska apotek.

Psykologsamtal kan hjälpa

Sex är komplicerat. Förutom att det rent kroppsliga ska fungera så kan det ibland låsa sig mentalt. Psykologiska orsaker till potensproblem är väldigt vanliga och kan exempelvis bero på:

  • Nedstämdhet
  • Stress
  • Prestationsångest
  • Relationsproblem

Potenshjälpen erbjuder möjlighet till psykologsamtal.

Potenshjälpen samarbetar med Vega Psykologi för stöd och behandling av psykologiska besvär kopplat till erektionsproblem. Det kan exempelvis handla om prestationsångest, stress, nedstämdhet eller relationsproblem. Vega Psykologi kan erbjuda snabba tider till erfarna psykologer, antingen digitalt via videolänk eller på mottagning i Stockholm, Borås eller Alingsås.

Om du ansöker om psykologisk behandling kommer du att kontaktas av Vega Psykologi och erbjudas tid för samtal. Kostnaden för 50 minuters terapi är 1100 kr. Fakturering sker först efter genomfört samtal.

Upp till en femtedel av alla män lider av måttliga eller svåra potensproblem

4 av 10 män med potensproblem har inte pratat med sin läkare om sina besvär

7 av 10 män med potensproblem går utan behandling

Vanliga orsaker

Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet är en vanlig orsak till besvär med potensen. Det är fyllnaden av blod till svällkropparna i penis som möjliggör erektion. Lokalt måste blodflödet öka hela 25 gånger för att kunna få tillräcklig erektion, vilket ställer stora krav på blodkärlen. Vanliga orsaker till att kärlsystemet kan vara påverkat är rökning, diabetes, övervikt, högt blodtryck och brist på motion.

Vad kan du göra själv?

Om sjukdomar i hjärt-kärlsystemet bidrar till dina problem med potensen kan du i vissa fall själv minska besvären genom att motverka den specifika sjukdomen. Det kan handla om att sluta röka, gå ner i vikt eller att börja träna konditionsträning.

Nervfunktionen är mycket viktig för att kunna få och bibehålla erektion. Processen börjar med att hjärnan skickar nervimpulser till blodkärlen kring penis att slappna av. Detta gör att blodkärlen vidgas och svällkropparna fylls med blod. Vid nedsatt nervfunktion försämras kommunikationen mellan hjärnan och nerverna i området kring penis, vilket kan försvåra förmågan att få en erektion. Några nervrelaterade orsaker kan vara exempelvis skada på ryggmärgen, som “biverkan” efter kirurgi i området kring penis/prostata eller mer direkta nervrelaterade sjukdomar som bryter ner nerverna (så kallade neurodegenerativa sjukdomar).

Vad kan du göra själv?

Nervrelaterade orsaker till potensproblem är svåra att själv motverka, och de flesta med denna bakomliggande orsak har redan kontakt med sjukvården på grund av sin sjukdom. Läkemedelsbehandling kan dock ha god effekt i denna grupp, och samma åtgärder som rekommenderas vid nedsatt funktion i hjärt-kärlsystemet (se ovan) har en generell positiv inverkan även på denna grupp.

Snabbt uppkomna besvär med potensen kan ofta kopplas till psykologiska orsaker, till skillnad från andra fysiska sjukdomar som ofta ger mer gradvist uppkommande symtom. Vanliga orsaker kan vara nedstämdhet eller stress. Stress motverkar avslappning av blodkärlen vilket försämrar blodfyllnad av svällkropparna i penis. Även trötthet eller relationsproblem kan försämra möjligheten att få stånd. Psykologiska orsaker är vanliga, och den allra vanligaste orsaken hos yngre. En faktor kan vara osäkerhet inför att ha sex.

Vad kan du göra själv?

Vid psykologiska orsaker till potensproblem finns mycket du kan göra själv. För många kan det vara bra att prata om besvären men din tilltänkta partner. Det kan minska stress och skapa en tryggare situation som underlättar möjligheten att få erektion. Är man drabbad av ångest, stress eller depression kan samtal med psykolog, terapeut eller läkare vara viktiga - inte bara för välmåendet utan även för potensen.

Hormoner kan också påverka förmågan att få erektion, där manligt könshormon är en viktigt faktor. Brist på manligt könshormon kan både ge minskad lust till sex och göra det svårare att få stånd. Nivåerna av manligt könshormon sjunker med åldern, men ska i normalfallet inte påverka förmågan att få erektion. Det finns en del indirekta tecken, såsom minskat rakbehov, brösttillväxt och krympande testiklar. För att säkert veta om hornombrist förekommer måste man dock utföra en mer noggrann utredning med bland annat blodprover. Denna utredning startas ofta av vårdcentralsläkaren.

Vad kan du göra själv?

Brist på manligt könshormon är inget du i normalfallet kan påverka. Har du mycket kraftig övervikt kan detta bidra till hormonellt orsakade potensproblem, att gå ner i vikt kan då ha god effekt. I övrigt behöver du få hjälp av sjukvården för utredning och eventuell behandling.

Det kostar 300 kronor att beställa recept. Du betalar bara om du blir erbjuden och väljer att beställa ett recept. Du kan alltså gå igenom hela processen, och få tips om bakomliggande orsak utan att betala något alls. Utöver kostnaden för receptet tillkommer kostnaden för själva läkemedlet. Läkemedlet kan sedan hämtas ut på valfritt apotek i hela Sverige. Flera apotek har nu även gratis hemleverans, för smidig och diskret leverans.

Vem som helst kan använda tjänsten. För att kunna beställa recept behöver du dock vara 18 år eller äldre och identifiera dig med BankID.

Potensbesvär drabbar många män någon gång under livet. De kan variera över tid och prognosen beror den bakomliggande orsaken. Om dina besvär exempelvis beror på psykologiska faktorer kan de gå över helt även utan läkemedelsbehandling.

Inom 24 timmar fattas beslut av någon av våra läkare, om förfrågan godkänns skickas recept till apoteket inom denna tidsperiod.

Receptet kan förnyas tidigast 4 veckor efter utfärdat recept. Förfrågan skickad innan denna tidsperiod har gått kommer att avslås.

Läkemedlet börjar verka inom 30-60 minuter från det att det intas och effekten kan hålla i upp till 12 timmar.

Nej! Läkemedlet är inte beroendeframkallande.

Nej, Potensläkemedel ingår inte i läkemedelsförmånen.

Det kan finnas flera orsaker till att läkemedlet inte fungerar optimalt för just dig. Exempelvis kan dosen behöva justeras. Då kan du behöva diskutera med din läkare varför vi rekommenderar dig att höra av dig till din vårdcentral.

Vilka är vi?

Potenshjälpen består av svenskutbildade legitimerade läkare. Vi har många års erfarenhet av patientarbete och arbetar till vardags inom den svenska sjukvården. Trots att Sverige erbjuder sjukvård i världsklass får inte alla patientgrupper den vård de behöver. Det är därför vi har startat Potenshjälpen.

Dag Simonsson

Dag Simonsson

Specialistläkare i Allmänmedicin med över 30 års yrkeserfarenhet. Medicinskt ansvarig på Potenshjälpen. 

David Sundemo

David Sundemo

Disputerad forskare på Sahlgrenska Akademin i Göteborg, med dagligt arbete som läkare på vårdcentral. Blivande specialist i Allmänmedicin.

Anders Simonsson

Anders Simonsson

Arbetar som legitimerad läkare på vårdcentral. Blivande specialist i Allmänmedicin.

För generella frågor kring tjänsten skriv gärna och fråga till [email protected]. Skicka inga uppgifter om din egen hälsa direkt till denna e-postadress av GDPR-/sekretessmässiga skäl.

Har du frågor kring din egen hälsa eller medicinering och är patient hos oss, skicka då också ett mail till [email protected] men med enbart ditt namn, så bjuder vi in dig till vår sekretessmässigt säkra chatt inom vårt journalsystem.